Servis

Vzdrževanje viličarjev


Viličar je talno transportno sredstvo, namenjeno za razkladanje, prevoz in nakladanje različnih bremen do nazivne nosilnosti.


V mnogih primerih je viličar vključen v tehnološki proces, zato je nujno, da je vedno v brezhibnem stanju. To pa dosežemo samo s pravilnim in rednim vzdrževanjem.

Pod pojmom vzdrževanje razumemo:
 • pravilno uporabo viličarja,
 • redne strokovne preglede,
 • strokovno popravilo okvar,
 • generalna popravila.
Delimo jih v preglede, ki jih opravi sam voznik pred vsakim začetkom dela in preglede, ki jih opravlja strokovna služba mesečno.


Pravilna uporaba viličarja

Po zakonu o varstvu pri delu je vsak proizvajalec opreme dolžan za to opremo izdelati tudi ustrezna navodila za varno delo, vzdrževanje in preizkušanje. Če voznik viličarja ta navodila skrbno prebere se temeljito seznani s funkcionalnostjo in namenom viličarja in tako veliko prispeva k dobremu vzdrževanju. To pa je pogoj za nemoteno in dolgo obratovanje.


Redni preventivni pregledi


Dnevni pregledi so za voznika zelo pomembni. Če voznik pri pregledu ugotovi na viličarju kakršnokoli pomanjkljivost z njim ne sme začeti obratovati. Dolžan je kontrolirati zlasti naslednje elemente viličarja:
 • krmilni mehanizem,
 • pritisk v gumah po tablici na šasiji,
 • stanje pnevmatik,
 • vijake oziroma matice na kolesih, če so dovolj priviti,
 • količino olja v rezervoarju za hidravlično olje,
 • tesnjenje hidravličnega sistema,
 • mazanje viličarja,
 • signalne naprave (luči, rotacijska luč,če jo viličar ima, smerne kazalce, hupo)
 • nožno in ročno zavoro,
 • nivo zavorne tekočine,
 • delovanje hidravličnega sistema za dvig, spust in nagibanje ter hidravlični sistem za posamezna olja, če ima vgrajena,
 • napetost na voltmetru in količino elektrolita pri baterijskih viličarjih,
 • motor ( nivo olja v motorju, nivo vode v hladilniku, nivo olja v filtru za zrak, količino goriva v rezervoarju, stanje akumulatorja in električne inštalacije)

« Nazaj